|

General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As)sa sjedištem u Splitu 21000, Kopilica 8/a, OIB: 02768015146, poštuje privatnost svojih klijenata. Ovim putem Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) obavještava sve svoje klijente o vrsti, načinu i pravnoj osnovi prikupljanja njihovih osobnih podataka, kao i o zaštiti i pravima klijenata.

 

Voditelj obrade

Sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) smatra se voditeljem obrade Vaših podataka, te ima obvezu i dužnost poštivati i štititi Vašu privatnost.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: info@hotelas-split.com; odnosno putem pošte na adresu: Kopilica 8/a, 21 000 Split, Republika Hrvatska.

 

Svrha prikupljanja osobnih podataka

 

Prikupljeni podaci služe isključivo za:

 1. Zadovoljavanje zakonske obveze

 

 • Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08., 59/09. – isp. i 30/14.)
 • eVisitor – Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

 

 

 1. Marketinške svrhe (Opcionalno uz privolu)

 

 • što učinkovitije odgovaranje na Vaš upit
 • ulazak u naš sustav nagradnih igara
 • naše interne statističke obrade podataka
 • u svako se doba možete odjaviti s naše mailing liste izričitom izjavom, nakon čega Hotel As neće koristiti vaše podatke u svrhu promocije.

Bimita Commerce d.o.o. jamči da će prikupljene podatke koristiti samo u navedene svrhe. Bimita Commerce d.o.o. može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

 

 

Načela zaštite podataka

 

Bimita Commerce d.o.o. jamči:

 • Zakonito, pošteno i transparentno obrađivanje osobnih podataka;
 • Ograničenje svrhe - prikupljanje osobnih podataka u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;
 • Smanjenje količine podataka - osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • Točnost - osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni;
 • Ograničenje pohrane - osobni podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
 • Cjelovitost i povjerljivost - osobni podaci se obrađuju na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka.

 

Podaci koje prikupljamo

 

Prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za ispunjenje svrha prikupljanja. Podatke koje skupljamo od Vas su:

 

Smještaj

 • Objekt

 

Boravak

 

 • Datum boravka od (datum dolaska)
 • Vrijeme boravka od (vrijeme dolaska)
 • Datum boravka do (predviđeni datum odlaska)
 • Vrijeme boravka do (predviđeno vrijeme odlaska)

 

Isprava o identitetu

 

 • Vrsta isprave
 • Broj isprave

 

Osobni podaci

 

 • Prezime
 • Ime
 • Spol

 

 

Prebivalište

 • Država
 • Grad

 

Rođenje

 

 • Država
 • Datum rođenja

 

Državljanstvo

 • Država

 

Kategorija obveznika boravišne pristojbe

 • Kategorija obveznika boravišne pristojbe

 

Organizacija dolaska

 • Organizacija dolaska

 

Vrsta usluge

 • Vrsta usluge

 

E-Mail (Opcionalno uz privolu)

 

 

Sustav videonadzora

 

Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) kao voditelj obrade koristi mjeru videonadzora radi zaštite imovine i osoba.

 

Videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u vidokrugu kamere, te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As).

 

U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video-nadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.

 

Vrijeme čuvanja podataka

 

Podatke koje Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

 

Podatke koje Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

 

Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) prikupi temeljem legitimnog interesa u svrhe izravnog marketinga čuvat će u svojoj bazi gostiju 10 godina.

 

Ostale podatke koje Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) prikuplja temeljem izričite privole gosta čuvat će u svojoj bazi gostiju 7 godina.

 

Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) također može, temeljem Vaše izričite privole prikupljati i pohraniti podatke o sadržaju koje pregledavate na web stranicama (tzv. cookies), te će ih u tom slučaju čuvati u svojoj bazi u razdoblju od 2 godine. Navedeni podatak Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) će koristiti u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).

 

Promjena podataka

 

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim prethodno evidentiranim podacima.

 

Vaša suglasnost

 

Prilikom davanja informacija, Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) na bilo koji način, jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As) Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.

 

Tehnička i integrirana zaštita podataka

 

Bimita Commerce d.o.o. (Hotel As), kao voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka te nastoji da se obrađuju samo osobni podaci koji su nužni za konkretnu svrhu.

 

HOTEL AS

Bimita Commerce d.o.o. Kopilica 8a 21000 Split, Croatia